گوناگون
دکتر نظر دهمرده

سوابق تحصیلی :
ليسانس علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، 1368. فوق ليسانس توسعه اقتصادی و برنامه ريزی، دانشگاه تهران، 1372. پايان نامه : بررسی علل توسعه نيافتگی سيستان. دکترای علوم اقتصادی (گرايش اول : توسعه اقتصادی و برنامه ريزی ، گرايش دوم : اقتصاد بخش عمومی) دانشگاه تهران سال 1384. پايان نامه دکتری- ارزيابی عملکرد اقتصادبازار در حل بيکاری ايران.
دهمرده
 
وي در حال حاضر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان  و عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد .و در حال حاظر يكي از كتابهاي او تحت عنوان ارزيابي طرحهاي اقتصادي در دانشگاههاي ايران تدريس مي شود.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:43  توسط وحيد حسامپور  |